Poznaj nasze inwestycje

Unieś się na fali nowoczesnej
architektury i zamieszkaj
w jednej z naszych inwestycji

Zachowanie naturalnego ukształtowania terenu w procesie budowania osiedla deweloperskiego

Strona główna » Blog » Zachowanie naturalnego ukształtowania terenu w procesie budowania osiedla deweloperskiego

Nowoczesne osiedla mają dużo wspólnych wyróżników – nowoczesny design, luksusowe projekty części wspólnych, najwyższa jakość materiałów. Kaskada Jasień wyróżnia się również czymś innym, a mianowicie przemyślanymi projektami terenów zielonych. Sprawdź, dlaczego w Proneko tak dużą wagę kładziemy na roślinność i zachowanie naturalnego ukształtowania terenu.

Spis treści

Co mówią przepisy o zagospodarowaniu terenu inwestycji?

Błędnym powszechnym przekonaniem jest, że deweloper może dowolnie kształtować zakupioną działkę i ingerować w jej dotychczasową formę. Każdy inwestor zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych, określonych w miejscowym planie zagospodarowania. W przypadku, gdy wspomniany plan nie powstał jeszcze dla danego obszaru, obowiązuje wydana przez miasto lub gminę decyzja o warunkach zabudowy.

Oba wspomniane dokumenty – zarówno plan zagospodarowania, jak i decyzja o warunkach zabudowy – jasno określają jaki maksymalny procent powierzchni danej działki może zostać zabudowany oraz jaką część powinien stanowić obszar biologicznie czynny. Urząd Miasta lub Urząd Gminy mają również obowiązek określić, jakie rośliny należy zachować na danym terenie.

Osiedle Kaskada Jasień i Kaskada Jasień II wyróżniają się ilością terenów zielonych.

Ukształtowanie terenu a budowa osiedla – przepisy krajowe

Przepisy ogólnopolskie zapisane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku, w rozdziale 8. Zieleń i urządzenia rekreacyjne. Zgodnie z jego treścią, na działkach budowlanych (m.in. przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną), co najmniej 25% powierzchni powinno być przeznaczonych na tereny biologicznie czynne, pod warunkiem, że miejscowy plan zagospodarowania nie mówi inaczej.

Co to teren biologicznie czynny?

Zgodnie ze wspomnianym wcześniej rozporządzeniem “teren biologicznie czynny to teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 mkw, oraz woda powierzchniowa na tym terenie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 roku określa również, gdzie powinny zostać usytuowane place zabaw i pozostałe miejsca rekreacji. Tym samym powinny zostać spełnione poniższe warunki:

  • place muszą znajdować się w odległości 10m od linii rozgraniczających ulicę, od okien oraz miejsc gromadzenia odpadów
  • 30% terenów o charakterze rekreacyjnym musi być umieszczonych na terenie biologicznie czynnym
  • nasłonecznienie placów zabaw nie powinno przekraczać 4h dziennie, jednak w zabudowie śródmiejskiej nie może być krótsze niż 2h.

Roślinność a nowe osiedla

Żaden deweloper nie może samowolnie usunąć całej roślinności z działki. Na wycinkę drzew i krzewów musi wpierw uzyskać zezwolenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta danego miasta. W przypadku gdy są to rośliny rosnące na terenie, który jest wpisany do rejestru zabytków, takie zezwolenie musi wydać wojewódzki konserwator zabytków.

Są jednak wyjątki, w których uzyskanie zezwolenia nie jest konieczne, np. w przypadku drzew i krzewów owocowych lub skupisk roślinności, które nie przekraczają 25 mkw.

Rola zieleni na nowoczesnych osiedlach

W Proneko robimy jednak więcej niż nakazują przepisy. Wiemy jak ważnym elementem przestrzeni miejskiej jest roślinność zastana – pełni ona nie tylko funkcje biologiczne, klimatyczne i hydrologiczne, ale również estetyczne i wychowawcze.

Niezaprzeczalnie najważniejszą funkcją roślinności jest oczyszczanie powietrza, co w przestrzeni miejskiej stanowi niezaprzeczalny jej plus. Zwiększona powierzchnia zieleni zmniejsza prawdopodobieństwo występowania smogu na danym terenie. Dodatkowo, na tych obszarach ma szansę powstać korzystny mikroklimat, dzięki któremu zwiększy się wilgotność powietrza – jego zalety będą odczuwalne głównie podczas letnich upałów, gdyż w takich miejscach panuje niższa temperatura.

Zielone place i skwery to jedne z największych atutów inwestycji Proneko.

Kaskada Jasień – odpowiedzialne budowanie

Jak sama nazwa wskazuje, inwestycja powstaje w przepięknej części Gdańska – Jasieniu. Dzielnica ta od zawsze wyróżniała się zielenią i licznymi skwerami, które są miejscem dziecięcych zabaw i sąsiedzkich spotkań. 

Projektując Osiedle Kaskada chcieliśmy kontynuować ideę miejskiej zieleni. Wszystkie budynki zostały rozmieszczone tak, aby ingerencja w kaskadowy układ działek była jak najmniejsza. 

Staramy się jak najlepiej chronić zastaną roślinność. Dodatkowo, za cel założyliśmy stworzenie ogrodów deszczowych, które wspomogą bioróżnorodność tego rejonu i przyczynią się do powstania korzystnego mikroklimatu. Powstanie ogrodów korzystnie wpłynie również na retencję wód opadowych, co pozwoli na uniknięcie uciążliwych dla mieszkańców Gdańska zalań w czasie intensywnych opadów. Dodatkowo, zatrzymana w glebie woda, stanowi dla rosnącej roślinności stałe nawodnienie.

Estetyczne walory terenów zielonych

Nie da się ukryć, że roślinność na nowych osiedlach ma nie tylko korzyści biologiczne, ale również dostarcza wielu walorów estetycznych. 

Wszystkie tereny zielone na Osiedlu Kaskada Jasień i Kaskada Jasień II zostały zaprojektowane przez doświadczonego architekta zieleni, który bez problemu połączył ekologię z funkcją ozdobną wybranych roślin. 

Celem było stworzenie wspólnej przestrzeni, która zachęci wszystkich mieszkańców – zarówno dorosłych, jak i najmłodszych, do aktywnego spędzania wolnego czasu niezależnie od pogody czy pory roku. Zielone skwery i alejki z elementami małej architektury stanowią dopełnienie projektu tych inwestycji, a przede wszystkim są gwarancją zachowania bioróżnorodności tego terenu.

Atrakcyjna przestrzeń z myślą o mieszkańcach

Zamieszkaj w zielonej dzielnicy Gdańska – wybierz mieszkanie na Osiedlu Kaskada Jasień, gdzie nie musisz wybierać między naturą a miastem.

Umów się na spotkanie z doradcą Proneko, który przedstawi Ci wszystkie atuty naszych inwestycji.

BIURO SPRZEDAŻY
?ul. prof. J. Stankiewicza 7, 80-174 Gdańsk
☎️+48 58 380 02 42
?+48 534 111 087
?mieszkania@proneko.pl lub bok@kaskadajasien.pl

Przeczytaj również