Poznaj nasze inwestycje

Unieś się na fali nowoczesnej
architektury i zamieszkaj
w jednej z naszych inwestycji

Poznaj dokładne założenia programu Bezpieczny Kredyt 2%

Nowe regulacje weszły w życie w lipcu 2023 roku, a z programu będzie można skorzystać do 2027 roku.  

Podstawowe założenia:

– program bezpiecznego kredytu 2% (+ marża banku, aktualnie realne oprocentowanie jest szacowane na ok. 5-6%) zakłada dopłaty do kredytu mieszkaniowego przez 10 lat; w praktyce przez ten okres będzie obowiązywało oprocentowanie kredytu na poziomie 2%,

– należy pamiętać, że do raty kredytu zostanie doliczona marża banku, prowizje i inne opłaty bankowe.

Beneficjenci:

– osoby, które w dniu składania wniosku nie ukończyły 45. roku życia i nigdy nie posiadały nieruchomości, poza określonymi wyjątkami,

– jeśli kredyt udzielany jest obojgu prowadzącym gospodarstwo domowe, to jedna z tych osób nie może mieć ukończonych 45 lat,

– warunek nieposiadania nieruchomości musi być spełniony przez obie osoby tworzące gospodarstwo domowe,

– maksymalna wysokość udzielanego kredytu to 500 000 złotych dla singla oraz 600 000 złotych w przypadku wspólnego kredytu z małżonkiem lub osób wychowujących w gospodarstwie domowym co najmniej 1 dziecko.

– kredyt udzielany będzie singlom, małżeństwom oraz parom prowadzącym gospodarstwo domowe i posiadającym minimum jedno dziecko,

– dwie osoby prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe nie mogą starać się oddzielnie o 500 tys. dla każdego, reguluje to ustawa. 

Pozostałe warunki i cechy:

– nie obowiązują limity cenowe za 1 mkw. nabywanej nieruchomości,

– maksymalny wkład własny wynosi 200 tys. złotych,

– wnioskujący o kredyt nie może być właścicielem innego lokalu, domu jednorodzinnego lub nie przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wyjątkiem są osoby będące właścicielami nieruchomości wyłączonych z użytkowania (np. w wyniku katastrofy budowlanej) oraz osoby, które odziedziczyły mniej niż 50% udziałów w jakiejś nieruchomości i jej nie zamieszkują,

– wnioskujący musi posiadać zdolność kredytową i nie może być stroną umowy innego kredytu hipotecznego na zakup lokalu mieszkalnego lub domu, w ciągu 36 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o bezpieczny kredyt 2%,

– kredyt będzie udzielany w ratach malejących, a więc najprawdopodobniej będzie wymagał większej zdolności kredytowej niż standardowy kredyt hipoteczny, 

– przez 10 pierwszych lat nie wolno skracać okresu kredytowania,

– nie można zmieniać oprocentowania na zmienne,

– po 10 latach kredyt przechodzi na oprocentowanie stałe i raty równe, proponowane przez bank,

– obcokrajowcy mogą skorzystać z programu „Bezpieczny kredyt 2%”. Jedyny warunek to prowadzenie gospodarstwa domowego na terytorium Polski.

Sytuacje mogące powodować utratę dopłaty:

UWAGA: – nie traci się dopłat wstecz przy ustaniu spełniania warunków przyznania kredytu.

– przez pierwsze 3 lata można nadpłacić maksymalnie różnicę pomiędzy wkładem własnym a jego maksymalnie dopuszczoną wysokością w momencie wzięcia kredytu. Np. max. wkład 200tys. Wkład rzeczywisty 100 tys. Czyli można nadpłacić 100 tys. zł. W innym wypadku tracisz dopłatę.

– jeżeli deklarowaliśmy, że jesteśmy singlem, a prowadziliśmy gospodarstwo domowe z kimś kto ma już nieruchomość i ta osoba potem zamieszka z kredytobiorcą w nieruchomości kredytowanej można utracić dopłatę,

– kredytobiorca będzie co roku oświadczał, że spełnia wszystkie warunki dopłaty,

– będzie musiał oświadczyć, że nie użyczył, a także nie udostępnił mieszkania innej osobie lub nie zaczął w nim prowadzić gospodarstwa domowego, z osobą z którą na 12 miesięcy przed udzieleniem kredytu prowadził gospodarstwo domowe. Dotyczy osób, które zadeklarowały stan wolny oraz potencjalnych rozwodników by wziąć kredyt,

– nie można w ciągu 10 lat sprzedać lub wynająć kupionej na kredyt nieruchomości, 

– nie można nabyć innej nieruchomości,

– nie można zmienić przeznaczenia nieruchomości ani jej części np. na lokal usługowy,

– nie można ogłosić upadłości konsumenckiej,

– po zamieszkaniu należy prowadzić tam gospodarstwo domowe minimum przez 12 miesięcy ciągiem,

– nieruchomość nie może stać pusta dłużej niż 2 lata od momentu wprowadzenia się po raz pierwszy przez kredytobiorcę,

– z kredytu nie może wyłączyć się współkredytobiorca w wieku poniżej 45 lat,

– kredytobiorca w ciągu 30 dni powinien poinformować bank o przestaniu spełniania warunków dopłat, ale można wystąpić o przywrócenie dopłat gdy warunki ponownie będą spełniane,

– bank jest podmiotem kontrolującym czy kredytobiorca spełnia warunki programu, a warunki kontroli powinny się znaleźć w umowie kredytowej (w każdym banku mogą być inne).

Przeczytaj również